Referat af CHKK generalforsamling 2019

Referat af CHKK generalforsamling 2019

Torsdag den 31.1.2019

1

Formandens beretning:

 • Livredderweekenden i maj gik fint. Mangel på deltagere grundet mange andre events den weekend i Thy.
 • Ocean Rescue camp:
  • I Klitmøller (uge 30) gik det rigtig godt. Næsten fyldt 2×15.
  • I VØ (uge 31) for få deltagere pga. Ugen faldt samme med andre aktiviteter, flyttes tilbage til uge 29 i 2019.
  • Nordvest safari var forbi med jetski, og vil gerne hjælpe igen i 2019.
 • Afholdt 9 ERC kurser. Klubben tjener ca. 300-400kr pr kursus efter udgifter er trukket fra. Pris er 1200kr for 6 pers. Var en god indtægt kilde til klubben.
 • Vi fik beløb fra flere fonde
 • Desværre var mangel på ugentlig instruktør/træner til livredder træning og et stort fond beløb blev ikke brugt.

2

Kasserens beretning:

 • Regnskabet er godkendt.
 • Plus på 1162kr.
 • En del penge er gået til udstyr i år.

3

Nye tiltag:

 • Kontingent stiger fra 100kr til 150kr
 • Bestyrelses antal går fra 7 til 5 og dette bliver endelig godkendt på ekstra ordinær generalforsamling som formanden indkalder til.
 • Den nye bestyrelse er:
  • Daniel Henriksen: formand
  • Nikolaj Jørgensen: Næstformand og kasser
  • Alejandra Henriksen: revisor suppleant
  • Iben Johansen: revisor
  • Peter Dubilot: nyt bestyrelses medlem

4

Punkter der skal tjekkes op på i 2019

 • Rash til OC camp kan det gøres billigere end 175kr.
 • Indhold til goodiesbags (60 stk) til OC camp. Flyvers o.a. kan hentes fra respekt for vand + andre ting der er relevant og kan skaffes gratis el billig
 • Gen-opslag mht træner (iben). Vil Peter?
 • Afholde trænings weekender. Hvornår kan Nicolas? Hvornår skal det være?
 • Rabat i svømmehal når man er CHKK medlem?
 • Erfaringsudveksling med Lolland livredningsklub – hvordan har de fået så godt gang i den (Daniel)
 • Tjek mht overnatning for instruktør til OC camp (Nikolai)
 • Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling (Daniel)
 • Udstyrs trailer kan stå Mombak 12 ved Iben når den kommer fra vinterhi.
Tags: No tags

Comments are closed.