Indkaldelse til Generalforsamling 2021

Kære CHKK-medlem,

I har ikke hørt fra os længe da klubben har ligget i dvale i 2020 dels pga. COVID19 samt planer om en rekonstruktion af klubben.

Vi skal have afholdt årets generalforsamling og i den forbindelse vil bestyrelsen foreslå en sammenlægning af CHKK med NASA surf klub i Klitmøller. Detaljerne omkring sammenlægningen er aftalt med NASA således at CHKK opløses som en selvstændig forening, og bliver en afdeling i NASA. Siden CHKK startede i 2015 har vi manglet kræfter i klubben, og mange ressourcer er gået til administration og ikke så mange aktiviteter som ønsket af bestyrelsen. Derfor er vi i bestyrelsen blevet enige om at foreslå denne sammenlægning, således kræfterne kan fokuseres mere på kystlivredning og aktiviteter end de kedelige ting såsom administration.

For at gennemføre dette skal forslaget behandles på en ekstraordinær generalforsamling. Derfor afholder vi i år både den almindelige generalforsamling samt en ekstraordinær generalforsamling den samme dag. Indkaldelsen findes forneden samt på vores hjemmeside www.CHKK.dk. På den ekstraordinære generalforsamling vil vi gennemgå detaljerne omkring sammenlægningen, men I er også allerede nu velkomne til at fremsende eventuelle spørgsmål som I må have og vi vil besvare dem så godt som muligt. Målsætningen for 2021 er at vi først får gennemført sammenlægningen med NASA, hvilket betyder at alt udstyr og midler overdrages til NASA, som herefter vil tage ansvar for at dette anvendes til dyrkning og udvikling af kystlivredning i Thy. Flere af bestyrelsens medlemmer vil følge med over i NASA og sørge for at aktiviteter vil fortsætte under NASA. De planlagte aktiviteter er blandt andet vore Ocean Rescue Camp som er planlagt igen til sommeren 2021, samt uddannelse og træning i form af førstehjælpskursus og livredderprøver. Flere aktiviteter vil følge som der kommer styr på den nye konstruktion.

Indkaldelse

Hermed indkaldes alle medlemmer til Cold Hawaii Kystlivredderklubs Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling den 2. Marts 2021 kl. 20.00

Tid: 2. Marts 2021, kl. 20.00

Sted: Online via Google Meet – nærmere information sendes ud ved tilmelding.

Tilmelding: Senest den 23. februar 2021 på chkk@chkk.dk.

Agenda Generalforsamling:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant.
 7. Eventuelt.

Budgetforslag, regnskab og indkomne forslag kan udleveres ved henvendelse til formand 8 dage før GF eller via foreningens hjemmeside 8 dage før.

Forslag fra medlemmerne eller sager der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Agenda Ekstraordinær Generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Sammenlægning af CHKK med NASA surf klub i Klitmøller

Spørgsmål og forslag kan sendes til denne email. Vi ses,

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Cold Hawaii Kystlivredderklub

Referat af CHKK Ekstra Ordinær generalforsamling 2019

Tid: 23. Februar 2019 kl. 12.30

Sted: Kirkestræde 2, 2. sal, 7700 Thisted.

Agenda:

 1. Valg af dirigent
 2. Afstemning om forslag  vedrørende $7 stk. 1 om at reducere bestyrelsens medlemsantal fra 7 til 5.

Referat:

 1. Alejandra Gomez valgt til dirigent. Indkaldelse og agendaen er godkendt og første punkt behandles.
 2. Blandt de fremmødte er der enstemmighed om at vedtægterne således bestyrelsens medlemsantal reduceres fra 7 til 5.
 3. Efter afstemningen afsluttes generalforsamlingen.

Referat af CHKK generalforsamling 2019

Referat af CHKK generalforsamling 2019

Torsdag den 31.1.2019

1

Formandens beretning:

 • Livredderweekenden i maj gik fint. Mangel på deltagere grundet mange andre events den weekend i Thy.
 • Ocean Rescue camp:
  • I Klitmøller (uge 30) gik det rigtig godt. Næsten fyldt 2×15.
  • I VØ (uge 31) for få deltagere pga. Ugen faldt samme med andre aktiviteter, flyttes tilbage til uge 29 i 2019.
  • Nordvest safari var forbi med jetski, og vil gerne hjælpe igen i 2019.
 • Afholdt 9 ERC kurser. Klubben tjener ca. 300-400kr pr kursus efter udgifter er trukket fra. Pris er 1200kr for 6 pers. Var en god indtægt kilde til klubben.
 • Vi fik beløb fra flere fonde
 • Desværre var mangel på ugentlig instruktør/træner til livredder træning og et stort fond beløb blev ikke brugt.

2

Kasserens beretning:

 • Regnskabet er godkendt.
 • Plus på 1162kr.
 • En del penge er gået til udstyr i år.

3

Nye tiltag:

 • Kontingent stiger fra 100kr til 150kr
 • Bestyrelses antal går fra 7 til 5 og dette bliver endelig godkendt på ekstra ordinær generalforsamling som formanden indkalder til.
 • Den nye bestyrelse er:
  • Daniel Henriksen: formand
  • Nikolaj Jørgensen: Næstformand og kasser
  • Alejandra Henriksen: revisor suppleant
  • Iben Johansen: revisor
  • Peter Dubilot: nyt bestyrelses medlem

4

Punkter der skal tjekkes op på i 2019

 • Rash til OC camp kan det gøres billigere end 175kr.
 • Indhold til goodiesbags (60 stk) til OC camp. Flyvers o.a. kan hentes fra respekt for vand + andre ting der er relevant og kan skaffes gratis el billig
 • Gen-opslag mht træner (iben). Vil Peter?
 • Afholde trænings weekender. Hvornår kan Nicolas? Hvornår skal det være?
 • Rabat i svømmehal når man er CHKK medlem?
 • Erfaringsudveksling med Lolland livredningsklub – hvordan har de fået så godt gang i den (Daniel)
 • Tjek mht overnatning for instruktør til OC camp (Nikolai)
 • Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling (Daniel)
 • Udstyrs trailer kan stå Mombak 12 ved Iben når den kommer fra vinterhi.

Indkaldelse til generalforsamling den 31/1-2019

Hermed indkaldes alle medlemmer til Cold Hawaii Kystlivredderklubs generalforsamling den 31. januar 2019.

Tid: 31. Januar 2019, kl. 19.00

Sted: Østerild Byvej 115, 7700 Thisted

Tilmelding: Senest den 30. Januar 2019 på chkk@chkk.dk af hensyn til forplejning.

Agenda:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant.
 7. Eventuelt.

Budgetforslag, regnskab og indkomne forslag kan udleveres ved henvendelse til formand 8 dage før GF eller via foreningens hjemmeside 8 dage før.

Forslag fra medlemmerne eller sager der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Livredningsweekend – 26. og 27. Maj

Livredningsweekend – 26. og 27. Maj

 

 

Cold Hawaii Kystlivredderklub indbyder til livredderweekend med ERC førstehjælpskursus, Surfer førstehjælp, Vildmarks medicin, Åbent-vand underviserprøven og ILS Åbent-vand livredderprøve.

Lørdag 26. Maj

Kl. 8.00-12.00 Førstehjælpskursus – ERC BLS/AED basal genoplivning

Sted: Surf and Work Vorupør
Pris:  125 kr. for certifikat
Max. antal deltagere: 6 person

Kl. 12.30-14.30 Vildmarks-medicin – hvad gør du når uheldet er ude og der er langt til den nærmeste hjælp?

Sted: Surf and work Vorupør
Pris: Gratis
Max. Antal Deltagere: 20 personer

Kl. 14.30-15.30 Bassin-del ILS Åbent-vand Livredderprøve

Sted: Thisted Svømmehal
Pris: 400 kr. gratis for CHKK-medlemmer(+ 125 kr. certifikatafgift)
Max. antal deltagere: 10
Krav for deltagelse: Bestået førstehjælpskursus

Kl.15.00-17.00 Surfer førstehjælp

Sted: Vorupør Strand
Pris: Gratis
Max. Antal deltagere: 20 personer

BBQ i Vorupør

Søndag 27. Maj

Kl. 10.00-11.30 Smagsprøve på Ocean Rescue Camp

Sted: Vorupør Strand
Pris: Gratis
Max. antal deltagere: 10
Krav for deltagelse: Børn og unge 8-16 år, deltager skal have en varm våddragt og våddragt sko

Kl. 12.00-15.00 Strand-del ILS Åbent-vand livredderprøve

Sted: Vorupør Strand
Pris: Se foroven.
Max. Antal deltagere: 10 personer
Krav for deltagelse: Bestået bassindel og førstehjælpskursus

Kl. 15.00-17.00 Åbent-Vand underviserprøve

Sted: Vorupør Strand
Pris: 200 kr. per person – gratis for CHKK-medlemmer(+ 125 kr. certifikatafgift)
Max. antal deltagere: 10
Krav for deltagelse: Bestået Førstehjælpskursus

Spørgsmål og tilmelding på: CHKK@CHKK.dk eller 29444718

Generalforsamling i CHKK 2018

Den 27/2-2018 blev der afholdt generalforsamling i Cold Hawaii Kystlivredderklub hos Nikolaj Jørgensen.

Dagsorden for generalforsamling var flg:

 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning.
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Indkomne forslag.
 • Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
 • Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant.
 • Evt.

Valg af dirigent

Nikolaj Jørgensen blev valgt som dirigent.

Formandens beretning

Formanden gav sin beretning for det forgangne år. Her blev der bland andet nævnt aktiviteterne afholdt såsom  førstehjælpskursus for interesserede I løbet af sommeren, samt førstehjælpskursus for elever på HF Thy-Mors Cold Hawaii. Derudover havde der været livredderweekend hvor Nicholas havde undervist og intrueret i Surfer Rescue teknikker samt wildernes medicin. Formanden berettede også om afholdelse af Ocean Rescue Camp hvor 64 børn havde deltaget – blandt andet 20 børn fra Hanstholm asylcenter. Desværre er medlemstallet faldet fra 76 til 44, hvilket dog stadig er et pænt antal medlemmer i klubben, hvor størstedelen er under 25 år.

Derudover er der blevet søgt om midler hos Trygfonden til projektet ”Livredning i frivillige rammer”, hvor trygfonden vil give 50.000 kr. Desværre er det nødvendigt at udsætte projektet, da klubben ikke kan finde en klubtræner til de ugentlige aktiviteter som er en stor del af projektets indhold.

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Herefter blev det reviderede regnskabet for 2017 gennemgået og godkendt af forsamlingen.

Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

Budgetforslag og kontingent

Budget for 2018 blev gennemgået og kontingentet blev fastsat til 100 kr. for 2018. Klubben ønsker at investere i en udstyrstrailer i 2018 som kan benyttes til alle klubbens aktiviteter hvor udstyr er nødvendigt.

Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant

4 pladser i bestyrelsen var på valg.

På  valg til bestyrelsen var:  Iben Johansen, Daniel Henriksen, Marie Louise Klitgaard Nielsen , Simon. Følgende blev  stemt ind i bestyrelsen:

Iben Johansen (1 år)
Daniel Henriksen (2 år som formand)
Marie Louise Klitgaard Nielsen (1 år)
Simon (1 år)

Nikolaj Jørgensen er kasser og på valg igen i 2019. Alejandra Gomez er valgt ind for 2 år og på valg igen i 2019 ligeledes gælder det for Peter Steinfath.

Alejandra Gomez vil igen være revisor for 2018.

Eventuelt

Efterfølgende blev løst og fast diskuteret og generalforsamlingen afsluttet i højt humør.

Indsamling til hjertestarter

Cold Hawaii Kystlivredderklub har startet en indsamling til at klubben kan købe en hjertestarter til brug ved aktiviteter og udlån til andre klubber når de afholder aktiviteter.

Læs mere om indsamlingen og formålet med denne hjertestarter til klubben på https://www.booomerang.dk/projects/hjertestarter-til-klubaktiviteter-og-udlaan/

Et lille som stort bidrag modtages med stor glæde!

God CHKK Generalforsamling den 27/2-2017

Den 27/2-2017 blev der afholdt generalforsamling i Cold Hawaii Kystlivredderklub.

Dagsorden for generalforsamling var flg:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant.
 7. Eventuelt.

Nikolaj Jørgensen blev valgt som dirigent, hvorefter formanden gav beretning for det forgangne år. Her blev der bland andet nævnt aktiviteterne i Snedsted Svømmehal som klubben havde afholdt i foråret samt førstehjælpskursus. Derudover blev der fortalt om den store succes klubben havde haft med afholdelse af Ocean Rescue Camp hvor 73 børn havde deltaget. Derudover er medlemstallet vokset fra 10 til 76, hvilket er utroligt godt for klubben.

Herefter blev regnskabet for 2016 gennemgået og godkendt af forsamling.

Efterfølgende var der et forslag/opsang fra medlem Iben Johansen om hvilket godt stykke arbejde klubben udfører samt der for tiden sker rigtig meget indenfor kystlivredderverdenen, specielt hvad angår at lære børn om livredning. Til April viser DR-Ultra en serie af programmer som hedder Livredderne, som omhandler børn der kæmper i livredderdiscipliner.

Budget for 2017 blev gennemgået og kontingentet blev fastsat til 100 kr. for 2018.

Efterfølgende var der valg til bestyrelsen. Peter Steinfath, Luise Dalsgaard, Marie Louise Klitgaard Nielsen, Nikolaj Jørgensen, Simon var på valg. De stillede allesammen op igen og samtidigt var Alejandra Gomez nyopstillet. Efter kampvalg blev flg. stemt ind i bestyrelsen:

Peter
Alejandra
Marie Louise
Nikolaj
Simon

Daniel Henriksen og Vahine  var ikke på valg.

Efterfølgende blev løst og fast diskuteret og generalforsamlingen afsluttet i højt humør.

Windows Key
Micosoft Office Key
Windows Server Key
Antivirus Key
Windows 7 product key
Antivirus product Key
Windows Server product key
Microsoft Office key
Windows OS key
Windows 7 key
Windows 8 key
Windows 10 key
Office 2016 product Key
Office 2010 product Key
Office 2013 product Key
Windows 7 Professional product key
Windows 7 Home Premium key
Windows 7 Ultimate product key
Windows 10 Education product key
Windows 10 Enterprise key
Windows 10 Home product key
Microsoft Outlook 2016 product key
Office Home Business 2016 product key
Microsoft Office Standard 2013 product key
Office Home Business 2013 product key
Microsoft Visio Premium 2010 product key
Microsoft Visio Professional 2010 product key
Microsoft Visio Standard 2010 product key
Windows Storage Server 2016 Standard product Key
Windows Storage Server 2016 Workgroup product Key
Windows Server 2016 Standard product Key
Windows Server 2016 Datacenter product Key
Norton Internet Security 2013 product Key
Norton 360 product Key
Norton AntiVirus 2013 product Key
Norton 360 Version 7.0 product Key
Windows 7 Home Basic Upgrade product key
Windows 7 Home Premium Upgrade product Key
Windows 7 Home Basic to Professional Upgrade product Key
Windows 7 Home Basic to Ultimate Upgrade product Key
Windows 7 Home Premium to Professional Upgrade product Key
Windows 7 Home Premium to Ultimate Upgrade product Key
Windows 7 Professional to Ultimate Upgrade product Key
Windows 7 Home Basic product Key
Windows 7 Enterprise product Key
Office Visio Professional 2007 product Key
Office Visio Standard 2007 product Key
Microsoft Visio Premium 2010 product Key
train
translation
university
urine
wedding
weapons
weight
wine
wow
sport
square
stone
study
superman
temperature
time
toothpaste
toy
engagement
hat
language
line
perfume
translation
wine
dye
dress
harvester
fanning
glasses
computer
fitness
desk
slippers
jewelry
knife
helmet
oil
pen
pet
snacks
pan
socks
deck
dress
drug
dye
fan
fitness
flowers
food
fruit
stone
camera
clock
combs
counting
fishing
keyboard
makeup
microphones
mouse
paper
pack
photographs
print
school
sunglasses
trader
umbrella
underwear
yoga
bag
chinese
fat
film
gaming
hbo
hot
ice
study
music
red
show
train
sports
novel
mouse
science
sexy
auto
book
care
chair
chinese
cigarette
clothes
clothing
computer
coffee
desk
hospital
diplomacy
university
weight
wow
cosplay
creative
cup
time
weddingdress
engagement
rock
shopping
flowers
party
sport
food
paypal
fruit
beauties
wine
baseball
chair
cigarette
line
hat
fruit
perfume
glasses
fitness
clothing
cup
dye
desk
fanning
dress
computer
drug
camera
clock
combs
counting
fishing
keyboard
makeup
stone
toothpaste
toys
gaming
hot
umbrella
chinese
bag
underwear
hbo
fat
film
yoga
desk
auto
wow
clothes
care
diplomacy
hospital
weight
book
university
harvester
helmet
jewelry
knife
oil
pan
pen
pet
slippers
snacks
socks
translation
cigarette
perfume
language
beauties
chair
clothing
baseball
line
wine
engagement
flowers
food
fruit
hat
rock
shopping
sport
time
weddingdress
clothes
desk
diplomacy
auto
party
hospital
office
care
book
paypal
wow
weight
wow
train
study
sports
show
sexy
science
red
novel
music
mouse
ice
hot
hbo
gaming
film
fat
chinese
yoga
underwear
umbrella
trader
sunglasses
sofa
school
print
baby
baby
camera
combs
fishing
counting
keyboard
makeup
microphones
mouse
pack
paper
photographs
template
stone
pen
toys
slippers
socks
clock
toothpaste
snacks
pet
helmet
oil
knife
dye
harvester
pan
fitness
jewelry
glasses
fanning
drug
dress
desk
cup
computer
clothing
cigarette
chair
beauties
baseball
office
paypal
sport
rock
weddingdress
flowers
shopping
party
engagement
time
translation
baseball
perfume
wine
hat
language
line
beauties
fruit
food
computer
desk
cigarette
cup
clothing
dress
dye
fanning
drug
chair
pen
pan
oil
knife
jewelry
helmet
harvester
glasses
fitness
pet
clock
socks
combs
slippers
toothpaste
counting
snacks
stone
toys
camera
makeup
mouse
pack
paper
school
keyboard
fishing
photographs
print
bag
baby
yoga
chinese
umbrella
sofa
underwear
film
sunglasses
sexy
ice
hot
gaming
mouse
hbo
music
red
novel
science
hot
show
sports
study
train
university
weight
wow
auto
book
care
rock
diplomacy
party
sport
clothes
office
shopping
desk
paypal
hospital
hospital
time
book
diplomacy
office
clothes
care
desk
weddingdress
auto
party
paypal
shopping
engagement
rock
time
sport
flowers
food
weddingdress
baseball
chair
translation
fruit
wine
hat
beauties
perfume
language
line
engagement
flowers
food
fruit
hat
language
line
perfume
translation
wine
baseball
beauties
chair
cigarette
clothing
computer
cup
desk
dress
drug
dye
fanning
fitness
glasses
harvester
helmet
jewelry
knife
oil
pan
pen
pet
slippers
snacks
socks
stone
toothpaste
toys
camera
clock
science
security
sexy
shopping
show
sites
slippers
snacke
socks
spell
party
pandora
PayPal
pen
performance
perfume
pet
publicity
red
rock
information
knife
language
line
mouse
music
novel
office
oil
pan
hat
hbo
health
healthy
heart
helmet
home
hospital
hot
ice
fitness
flowers
food
forest
fruit
funny
gaming
glasses
great
harvester
desk
diplomacy
dress
drug
dye
engagement
fabric
fan
fat
film
chair
chinese
cigarette
clothes
clothing
coffee
computer
cosplay
creative
cup
aston
auto
baby
bag
baseball
basketball
beauties
book
care
cartoon
translation
university
unine
weapons
wedding
weight
wine
wow
sport
square
stone
study
superman
temperrature
time
toothpaste
toy
train
science
security
sexy
shopping
show
sites
slippers
snacks
socks
spell
pandora
party
paypal
pen
performance
perfume
pet
publicity
red
rock
aston
auto
baby
bag
baseball
basketball
beauties
book
care
cartoon
chair
chinese
cigarette
clothes
clothing
coffee
computer
cosplay
creative
cup
desk
diplomacy
dress
drug
dye
engagement
fabric
fan
fat
film
fitness
flowers
food
forest
fruit
funny
gaming
glasses
great
harvester
hat
hbo
health
healthy
heart
helmet
home
hospital
hot
ice
information
knife
line
mouse
music
novel
office
oil
pan
sign
party
paypal
pen
performance
perfume
pet
publicity
red
rock
science
security
sexy
shopping
show
sign
sites
slippers
snacks
socks
spell
sport
square
stone
study
superman
temperature
time
toothpaste
toy
train
translation
university
urine
weapons
wedding
weight
wine
wow
aston
auto
baby
bag
baseball
basketball
beauties
book
care
cartoon
desk
diplomacy
dress
drug
dye
engagement
fabric
fan
fat
film
fitness
flowers
food
forest
fruit
Funny
gaming
glasses
great
harvester
hat
hbo
health
healthy
heart
helmet
home
hospital
hot
ice
information
knife
line
mouse
music
novel
office
oil
pan
pandora
party
paypal
pen
performance
perfume
pet
publicity
red
rock
science
security
sexy
shopping
show
sign
sites
slippers
snacks
socks
spell
sport
square
stone
study
superman
temperature
time
toothpaste
toy
train
translation
university
urine
weapons
wedding
weight
wine
wow