I løbet af 2017 har Cold Hawaii Kystlivredderklub arbejdet på at definere og udarbejde et projekt som skal være med til at udvikle livredning i Thy.

 

En uddybende projektbeskrivelse kan læses: Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse – “Livredning i frivillige rammer”

Formål

“Livredning i frivillige rammer” har til formål at skabe kulturen og rammerne for et læringsmiljø som gør det muligt at udbrede og uddanne børn, unge og voksne i førstehjælp og livredning samt give dem muligheden for at dyrke dette på regelmæssig basis i Nordjyllands første kystlivredderklub.

Beskrivelse

“Livredning i frivillige rammer” er et projekt af Cold Hawaii Kystlivredderklub, som omhandler udbredelsen af livredning og førstehjælp blandt børn, unge og voksne. Projektet indeholder etableringen af uddannelse- og træningstilbud vedrørende livredning og førstehjælp.

Uddannelsesdelen indeholder forløb hvor deltagerne (hovedsageligt medlemmer i klubben) bliver uddannet og trænet i hovedelementerne i førstehjælp og livredning. De vil lære, hvad det vil sige at være livredder og træne de krævede egenskaber. Et  forløb vil blive afsluttet med prøver i livredning og førstehjælp. Livredderprøven er “ILS Åbent-Vand livredderprøve” som er en internationalt anerkendt prøve udarbejdet af International Life Saving Federation.  Førstehjælpsdelen vil være et ERC BLS kursus som står for European Resuscitation Council – Basic Life Support som er udarbejdet af det Europæiske Råd for Genoplivning. Med et bestået forløb kan deltagerne efterfølgende søge ind til en aktiv livredningstjeneste. Klubben har kompetencerne internt til at afholde livredderprøve og førstehjælpskursus.

Forløb vil blive afholdt løbende og strukturen vil bestå af fast træning med undervisning i førstehjælp og livredning. Træning vil fra september til maj foregå primært indendørs i svømmehal, mens der fra juni til september vil være udendørstræning ved stranden, fjord eller sø alt efter forhold og aktivitet. Førstehjælpskursus vil blive afholdt 2 gange årligt, mens livredderprøven vil blive afholdt en gang årligt i maj måned.

I sommerferien vil der blive arrangeret livredder-sommerlejr for børn i alderen 8-18 år på stranden i Klitmøller og Nørre Vorupør. Sommerlejren vil være en uge hvert sted, og børnene vil deltage 3 timer hver dag fra mandag til fredag, hvor de vil lære om livredning, førstehjælp, badesikkerhed, åbent vand svømning samt hav- og vejrforhold. Forløbet vil blive afsluttet med en livredderprøve for børnene som er tilpasset deres niveau, hvorved de bliver “junior livredder”.

Lignende tiltag

Projektet understøtter arbejdet der udføres af blandt andet Trygfondens Kystlivredningstjeneste og Den Nordsjællandske kystlivredningstjeneste som driver kystlivredningstjeneste i sommermånederne på mange strande rundt i Danmark.

Projektet understøtter arbejdet der udføres af blandt andet Trygfondens Kystlivredningstjeneste og Den Nordsjællandske kystlivredningstjeneste på mange strande rundt i Danmark. Derudover har Dansk Svømmeunion og DGI indgået et samarbejde om gøre uddannelse indenfor kystlivredning mere tilgængeligt.

Samarbejde

I projektet vil vi arbejde sammen med en række af lokale og nationale aktører inden for svømning, badesikker og livredning I Danmark. Med henblik på sparring og vidensdeling vil der blive etableret et samarbejde med Trygfondens Kystlivredningstjeneste samt Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste. Som supplement til dette vil der derudover blive arrangeret træningsweekender med  kystlivredderklubber i resten landet så som Københavns Kystlivredderklub, Hvidesande Kystlivredderklub samt Nordkystens Livredningsklub.

På lokalt plan vil der blive indgået samarbejder med Svømmeklubber om lån af udstyr og træning af medlemmer. Derudover vil der samarbejdes med de lokale surf og vandsportsklubber om lån af udstyr og tilbud til medlemmer.

Derudover er der samarbejde med DGI og Dansk Svømmeunion omkring uddannelse af instruktører, afholdelse af førstehjælpskurser samt livredderprøver.