ERC Basic Life Support Førstehjælpskursus

Primært vil det førstehjælpskursus som Cold Hawaii Kystlivredderklub kan give sine medlemmer, være det Europæiske Råd for Genoplivning Basis genoplivnings kursus (ERC BLS) som er et grundlæggende førstehjælpkursus som fokuserer på genoplivning med eller uden en hjertestarter. Kurset henvender sig til alle lige fra børn til voksne og fra begynder til øvet. Systemet inden for ERC (European Resuscitation Council) er meget udbredt og benyttes både af Trygfondens Kystlivredningstjeneste og Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste.

Tryk på link for Guidelines for genoplivning af ERC.

ERC Basic Life Support førstehjælpskursus.

ILS Åbent vand Livredderprøve (International Life saving Beach Lifeguard)

Dansk Svømmeunion har netop opdateret deres livreddersystem. De nye ændringer har åbnet op for at klubber kan afholde  ILS Åbent Vand livredderprøven. Cold Hawaii Kystlivredderklub har en uddannet livredderdommer som kan afholde denne prøve, og det planen er at der hvert år vil blive afholdt mindst en prøve for livredderaspiranter. Et mål med klubbens aktiviteter er at de skal lede hen i mod at klubbens medlemmer bliver så dygtige at de kan bestå denne prøve, hvis de ønsker dette.

Med et livredderbevis i hånden for en bestået prøve vil det efterfølgende være muligt at søge ind som livredderkandidat ved bland andet den Trygfondens Kystlivredningstjeneste og Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste. Derudover er prøven anerkendt internationalt, hvilket giver mulighed for at gøre tjeneste i eksempelvis England, Frankrig, Australien samt mange andre lande.

Uddybende information om prøvens indhold kan læses i vandsikkerhedsfolderen for Livredderprøver for åbent vand og bassin. Alle elementer i prøven kan blive læres og trænes i klubben, så der er ingen undskyld for at komme i gang hvis du har livredderambitioner.