Indkaldelse til generalforsamling den 31/1-2019

Hermed indkaldes alle medlemmer til Cold Hawaii Kystlivredderklubs generalforsamling den 31. januar 2019.

Tid: 31. Januar 2019, kl. 19.00

Sted: Østerild Byvej 115, 7700 Thisted

Tilmelding: Senest den 30. Januar 2019 på chkk@chkk.dk af hensyn til forplejning.

Agenda:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant.
  7. Eventuelt.

Budgetforslag, regnskab og indkomne forslag kan udleveres ved henvendelse til formand 8 dage før GF eller via foreningens hjemmeside 8 dage før.

Forslag fra medlemmerne eller sager der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Tags: No tags

Comments are closed.