Indkaldelse til Generalforsamling 2021

Kære CHKK-medlem,

I har ikke hørt fra os længe da klubben har ligget i dvale i 2020 dels pga. COVID19 samt planer om en rekonstruktion af klubben.

Vi skal have afholdt årets generalforsamling og i den forbindelse vil bestyrelsen foreslå en sammenlægning af CHKK med NASA surf klub i Klitmøller. Detaljerne omkring sammenlægningen er aftalt med NASA således at CHKK opløses som en selvstændig forening, og bliver en afdeling i NASA. Siden CHKK startede i 2015 har vi manglet kræfter i klubben, og mange ressourcer er gået til administration og ikke så mange aktiviteter som ønsket af bestyrelsen. Derfor er vi i bestyrelsen blevet enige om at foreslå denne sammenlægning, således kræfterne kan fokuseres mere på kystlivredning og aktiviteter end de kedelige ting såsom administration.

For at gennemføre dette skal forslaget behandles på en ekstraordinær generalforsamling. Derfor afholder vi i år både den almindelige generalforsamling samt en ekstraordinær generalforsamling den samme dag. Indkaldelsen findes forneden samt på vores hjemmeside www.CHKK.dk. På den ekstraordinære generalforsamling vil vi gennemgå detaljerne omkring sammenlægningen, men I er også allerede nu velkomne til at fremsende eventuelle spørgsmål som I må have og vi vil besvare dem så godt som muligt. Målsætningen for 2021 er at vi først får gennemført sammenlægningen med NASA, hvilket betyder at alt udstyr og midler overdrages til NASA, som herefter vil tage ansvar for at dette anvendes til dyrkning og udvikling af kystlivredning i Thy. Flere af bestyrelsens medlemmer vil følge med over i NASA og sørge for at aktiviteter vil fortsætte under NASA. De planlagte aktiviteter er blandt andet vore Ocean Rescue Camp som er planlagt igen til sommeren 2021, samt uddannelse og træning i form af førstehjælpskursus og livredderprøver. Flere aktiviteter vil følge som der kommer styr på den nye konstruktion.

Indkaldelse

Hermed indkaldes alle medlemmer til Cold Hawaii Kystlivredderklubs Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling den 2. Marts 2021 kl. 20.00

Tid: 2. Marts 2021, kl. 20.00

Sted: Online via Google Meet – nærmere information sendes ud ved tilmelding.

Tilmelding: Senest den 23. februar 2021 på chkk@chkk.dk.

Agenda Generalforsamling:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant.
  7. Eventuelt.

Budgetforslag, regnskab og indkomne forslag kan udleveres ved henvendelse til formand 8 dage før GF eller via foreningens hjemmeside 8 dage før.

Forslag fra medlemmerne eller sager der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Agenda Ekstraordinær Generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Sammenlægning af CHKK med NASA surf klub i Klitmøller

Spørgsmål og forslag kan sendes til denne email. Vi ses,

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Cold Hawaii Kystlivredderklub

Tags: No tags

Comments are closed.