Generalforsamling i CHKK 2018

Den 27/2-2018 blev der afholdt generalforsamling i Cold Hawaii Kystlivredderklub hos Nikolaj Jørgensen.

Dagsorden for generalforsamling var flg:

  • Valg af dirigent.
  • Formandens beretning.
  • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  • Indkomne forslag.
  • Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
  • Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant.
  • Evt.

Valg af dirigent

Nikolaj Jørgensen blev valgt som dirigent.

Formandens beretning

Formanden gav sin beretning for det forgangne år. Her blev der bland andet nævnt aktiviteterne afholdt såsom  førstehjælpskursus for interesserede I løbet af sommeren, samt førstehjælpskursus for elever på HF Thy-Mors Cold Hawaii. Derudover havde der været livredderweekend hvor Nicholas havde undervist og intrueret i Surfer Rescue teknikker samt wildernes medicin. Formanden berettede også om afholdelse af Ocean Rescue Camp hvor 64 børn havde deltaget – blandt andet 20 børn fra Hanstholm asylcenter. Desværre er medlemstallet faldet fra 76 til 44, hvilket dog stadig er et pænt antal medlemmer i klubben, hvor størstedelen er under 25 år.

Derudover er der blevet søgt om midler hos Trygfonden til projektet ”Livredning i frivillige rammer”, hvor trygfonden vil give 50.000 kr. Desværre er det nødvendigt at udsætte projektet, da klubben ikke kan finde en klubtræner til de ugentlige aktiviteter som er en stor del af projektets indhold.

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Herefter blev det reviderede regnskabet for 2017 gennemgået og godkendt af forsamlingen.

Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

Budgetforslag og kontingent

Budget for 2018 blev gennemgået og kontingentet blev fastsat til 100 kr. for 2018. Klubben ønsker at investere i en udstyrstrailer i 2018 som kan benyttes til alle klubbens aktiviteter hvor udstyr er nødvendigt.

Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant

4 pladser i bestyrelsen var på valg.

På  valg til bestyrelsen var:  Iben Johansen, Daniel Henriksen, Marie Louise Klitgaard Nielsen , Simon. Følgende blev  stemt ind i bestyrelsen:

Iben Johansen (1 år)
Daniel Henriksen (2 år som formand)
Marie Louise Klitgaard Nielsen (1 år)
Simon (1 år)

Nikolaj Jørgensen er kasser og på valg igen i 2019. Alejandra Gomez er valgt ind for 2 år og på valg igen i 2019 ligeledes gælder det for Peter Steinfath.

Alejandra Gomez vil igen være revisor for 2018.

Eventuelt

Efterfølgende blev løst og fast diskuteret og generalforsamlingen afsluttet i højt humør.

Tags: No tags

Comments are closed.